ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κατασκευή και επίβλεψη οικοδομικών έργων από τα θεμέλια έως και τον εξοπλισμό, έτοιμων για εκμετάλλευση

Συνεχής υποστήριξη από ομάδα μηχανικών, εργοδηγών και τεχνιτών για κάθε φάση της κατασκευής, από την έναρξη των εργασιών έως την λειτουργία

Προτεραιότητά μας είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων εντός του προϋπολογισμού και η ταχύτατη αποπεράτωση του έργου

Η κατασκευή εξελίσσεται με υπευθυνότητα, σωστή οργάνωση και συντονισμό όλων των συνεργείων.

Μετά την αποπεράτωση του έργου η εταιρεία είναι σε συνεχή επαφή με τον πελάτη για τη συντήρηση της κατασκευής.

 Δείτε Περισσότερα

Κατασκευή Ιστοσελίδων NETFOCUS